Hur görs bebisar?

En icke-normativ pjäs för förskolan och förskoleklass om hur barn blir till.
Tre vänner, ett rum fult av möjligheter, musikinstrument och lek.
En upptäcksfärd; hur görs bebisar?

Vad behöver man? Vad händer? Växer det? Hur växer det? Hur kommer det ut?
Tillsammans med publiken undersöker de livet stora mysterium.
I en musikalisk teaterföreställning som omfamnar familjer av alla slag, förmedlas den mångfald, frihet och kärlek som ett nytt liv skall handla om.

Här berättas inte historien om mamma+pappa+samlag=du, som tyvärr utelämnar många av oss, här berättas historien om vart barnet kommer ifrån som är sann för alla!

Föreställningen bygger på Cory Silverbergs bok med samma namn.

Medverkande: Julia Westberg: harpa, sång, skådespelare
Hanna Stenlund Monthan: cello, sång, skådespelare
Ivan Monthan: nyckelharpa, sång, skådespelare

Kostym: Sera Cederberg

Förr eller senare blir barn nyfikna på bebisar. Ofta sker det när det kommer en ny bebis till en familj. Eller så kan det hända vid andra tillfällen.

Barn har olika frågor om bebisar. Barn vill veta var bebisar vanligtvis kommer ifrån. De vill också veta mer specifikt var just de kommer ifrån. Två olika frågor, två olika svar.

Det ena svaret berättar den unika historien om hur just de blev till och föddes, medan den andra ger kunskap om hur alla människor föds. Båda historierna har sitt värde. Den första kopplar barnet till hens personliga livshistoria, familjebakgrund samt kulturella och etniska bakgrund. Det andra länkar samman alla barn till varandra. Det är den historien vi berättar och påminner oss om att även om olikheter är viktiga och inte skall suddas ut så är det där som mänskligheten delar ganska coolt det också.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook