Sannolikt osannolikt

Modern dansopera/musikal av koreograf Christina Tingskog med texter o bild av serieskaparen Sara Granér. Musik för leksaksinstrument av Daniel Nelson.
Om sånt som händer o-ofta eller nästan inte alls
Om att bestämma eller obestämma vem en är.
Om dom andra som vi kunnat vara.

Med komiskt obestämbara texter av serieskaparen Sara Granér samt kanske lite mer bestämbar rolig musik av kompositör Daniel Nelson. Thomas Mirstam har gjort flexande scenografi av gummiband och animerade bildprojektioner av bl.a. Saras seriebilder. Anna Kjellsdotters genusflexibla kostymer fulländar scenbilden i denna vackra och generösa föreställning.

En lek för alla åldrar inspirerad av kvantmekaniska begrepp tillämpade på vardag och rörelser – om möjligt och omöjligt samt obestämbarhet och något litet bestämbart – tillämpat på mänskligt beteende, genus, rörelser, ord - ja möjligen på vanliga och ovanliga vardagar. Det dansas, typ, sjungs, pratas och tänks och möjligen kan vi alla definieras eller helst inte, ja vi får se.
Två versioner: Ursäkta sa månen för 4-9 år och Sannolikt osannolikt för 10 år och uppåt

Aktiviteten lämpar sig för:

Stimulera dans, sång, musik, text, bild och form, lekfullt utmana könsroller o genustänk, fysik blir konst.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook