Skapande skola

Skapande skola är ett statligt bidrag som ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Bidraget ska komplettera det arbete med kultur som skolan redan gör.
 
Bidrag från Skapande skola söks av skolans huvudman, kommunen. Friskolor är huvudmän för sin egen verksamhet och ansöker själva från Kulturrådet.
 
 
Syfte med Skapande skola
Bidraget ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i skolan med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag och läroplan.
 
Vilka aktörer får du arvodera med Skapande skola-medel?
Aktören som skolan vill anlita för Skapande skola-projekt behöver ha en koppling till Kulturrådets konstområden. Det är:
 • dans
 • musik
 • teater
 • nycirkus
 • litteratur
 • visuell konst
 • arkitektur
 • design
 • konsthantverk
 • film
 • media
 • hemslöjd
 • arkiv- och museiverksamhet

I Stockholm är det populärt att exempelvis besöka Birka, Fjärilshuset, Historiska museet, Junibacken och Skansen. Inträdet till dessa institutioner ska tas från skolans budget där pengar finns för skolans ordinarie kulturverksamhet. Kulturrådet anser att dessa och liknande besök ingår i skolans eget uppdrag inom läroämnena. Däremot kan skolan använda bidrag från Skapande skola om det i anslutning till besöket, på institutionen eller i klassrummet är en workshop med en professionell kulturpedagog med utbildning inom något av Kulturrådets konstområden. Det ska vara interaktivt för eleverna, eget skapande eller skapande process. Då får både elever och lärare med sig verktyg och metoder att jobba vidare med i skolan.

I Kulanbloggen berättar vi om nyheter för Skapande skola-bidraget läsåret 2019-2020.

Läs mer om Skapande skola på Kulturrådets webbplats.

Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook