Anna Ledin Wirén

Fotograf Anna Ledin Wirén gör workshops där platsen liksom individen kan vara utgångspunkten för skapandet.
Anna Ledin Wirén är fotograf och arbetar framförallt med människor. Hennes egna projekt och uppdrag inriktar sig ofta på mänskliga rättigheter, integration, jämställdhet och genus.

Hon arbetar både med stillbild och rörlig bild och involverar analog och digital teknik beroende på projekt. Anna vill genom fotografi vara med och undersöka och påverka bildspråket i dagens medieutbud.

Hon har lång erfarenhet som mediepedagog, och arbetar deltid som gymnasielärare vid sidan av jobbet som fotograf. Anna har lärarlegitimation i Fotografisk bild 1- 4, Digitalt skapande 1- 2, Medieproduktion 1- 2 samt i Estetisk och Visuell kommunikation men arbetar lika gärna med grundskolans lägre årskurser.

Aktiviteter av Anna Ledin Wirén

Platsen och vi- ett fotomaraton ›

En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området vi befinner oss i tillsammans och skapar bilder på givna teman.
Förskoleklass-Gymnasiet

Fotografi- en twist på en parafras ›

En fotoworkshop som tar avstamp i bildanalysens grunder, intro till fotohistorien, grunder i fototeknik och avslutas med att skapa egna bilder.
Årskurs 4-Gymnasiet

Porträttworkshop ›

Fotografi betyder "att skriva med ljus". I den här workshopen testar vi olika ljus för att skapa intressanta bilder.
Årskurs 7-Gymnasiet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook