Heléne Don Lind/Cloffe Widén- Cloffiz

Don Movement - Kultur, utbildning, hälsa, Heléne Don Lind.
Rytmiklärare, danspedagog och lärarutbildare med fokus på barnkultur och pedagogik.

Producerat och spelat över 600 konserter/musikföreställningar för Länsmusiken i olika regioner i landet. Senast för Länsmusiken i Stockholm: Du och jag i världen och Tshiribim.

Författare till sångboken Flyg lilla fjäril med CD. Producent för Cd inspelning till boken Sikelej sa kamelen, sång och danslekar från hela världen.

Kulturbärare för judisk kultur och leder dans på konserter, festivaler, workshops m.m.

Duon `Dragspel & Bas´ spelar judisk musik i olika sammanhang.

Barnsånger på Jiddisch http://barnsanger.jiddischforbundet.se/
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook