Create Motion

Animations- och filmpedagog.
Helene Berg arbetar med film och motion graphics och har en bakgrund som illustratör, mimare och dansare.

Hon gör musikvideos, trailers, reklamfilmer, animerade kortfilmer samt projektioner och live visuals till scenföreställningar och konserter.

Helene Berg arbetar återkommande i skolan för årskurserna 2-9 på uppdrag av bland annat Upplands Bro, Stockholm, och Lidingö kommun samt gör uppdrag för FilmCentrum och Film Stockholm.

Hon är utbildad på bl. a Kungliga Konsthögskolan i video och Danshögskolan, nuvarande DOCH i dans och mim.

Hon har utvecklat följande koncept för hur film kan användas i skolan.

Reklamfilm och musikvideo - analys, produktion för högstadiet.
Dansfilm för låg-, mellan- och högstadiet - skapande av dansfilm tillsammans med Amanda Norlander.

Se även Skapa dansfilm på en dag som jag gör tillsammans med WithinArt.

Porträttfilm för högstadiet - vi arbetar med ipads och greenscreen för att gestalta texter mot målningar och collage som eleverna själva skapat.

Se artikel
http://www.filmstockholm.se/filmarbete-som-skapande-skola-pa-hogalidsskolan

Film för scen för högstadiet - samarbetsprojekt där film ingår i arbetet med att ta fram en föreställning.
Animation och stop-motion för låg- och mellanstadiet.

Projekten kan finansieras med medel från Skapande Skola/ Kulturrådet.

Hör gärna av dej om du har frågor kring upplägg och teknikbehov.

Utförligare beskrivning av koncepten och exempel finns under aktiviteter nedan.

Aktiviteter av Create Motion

Dansfilm ›

Tillsammans med koreografen Amanda Norlander och filmaren Helene Berg får eleverna utforska olika sätt att göra dans och film samtidigt.
Kulturkort, Årskurs 2-Årskurs 9, Särskola

Musikvideo ›

Från idé till produktion.
Årskurs 7-Gymnasiet

Film för scen ›

Vi använder film som en del i en scenföreställning.
Årskurs 7-Årskurs 9

Digital Stillbild ›

Digital Stillbild på tema surrealismen - Workshop i Adobe Photoshop Elements
Årskurs 7-Gymnasiet

Porträttfilmer med greenscreen ›

Collagefilmer utifrån ett valt tema där eleverna använder sig av text, bild och gestaltning.
Årskurs 6-Gymnasiet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook