KolKo Ink

KollektivKompaniet KolKo Ink är en plattform för danskonst och pedagogik.
Vi arbetar med uppsökande verksamhet i form av dansföreställningar, workshops och skapande skola där pedagogik och danskonst förenas.

Visionen är att tillgängliggöra högkonstnärlig scenkonst där dansen, med sitt fysiska rörelseuttryck, står i centrum.

Det kollektiva arbetssättet ger en mångkreativ process där nyfikenheten på målgruppen initierar samarbeten med referensgrupper.

Strävan är att skapa aktuella, innovativa och målgruppsnära produktioner.

Läs gärna mer om oss på vår hemsida.

Aktiviteter av KolKo Ink

Ögonblick - dansföreställning ›

Nyfikenhet, upptäcktslusta och längtan gestaltas av tre dansare i denna föreställning där fantasin står i centrum.
3 år-Årskurs 2

Jag vara Jag ›

KolKo ink.s , Jag vara Jag, är en dansföreställning med eller utan workshop om kropp och identitet, mitt i prick för den identitetsutveckling som målgruppen befinner sig i.
Förskoleklass-Årskurs 4

Rundgång ›

En dansföreställning för de allra yngsta.
1 år-5 år, Särskola

Rörliga Rader - en dansande sagostund ›

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.
3 år-Årskurs 3

Fågel ›

En interaktiv dansföreställning för barn 2-5 år.
2 år-5 år
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook