Ingrid Olterman Dans

- dans, humor och musikalitet.
Koreograf Ingrid Olterman har sedan 1999 skapat ett flertal föreställningar för barn och unga där de ungas tankar och funderingar lyfts fram.

Föreställningarna utvecklas i ett nära samarbete med barn, dansare och musiker. De kännetecknas av värme och humor och musikalitet. De vill locka till funderingar samt att stimulera till ett eget skapande hos åskådaren, såväl vuxen som barn.

Ingrid Olterman har basen i Stockholm men turnerar årligen i hela landet. Ingrid Olterman undervisar också barn och ungdom i skapande dans.

Aktiviteter av Ingrid Olterman Dans

Lövkoja ›

En dans-, musik- och filmupplevelse för barn 3-6 år.
Kulturkort, 3 år-Förskoleklass, Särskola

Om möjligt ›

En klassrumsföreställning om att våga kliva fram och om att vara delaktig i tid och rum.
Kulturkort, Årskurs 1-Årskurs 6, Särskola

D.E.T Dansa Ett Tema ›

Dansverkstäder och föreställning av och med eleverna tillsammans med en professionell koreograf och en dansare.
Förskoleklass-Årskurs 3

Hör du vinden? ›

Det klassiska sagotemat om mod i koreografi av Ingrid Olterman. En finurlig danssaga med svängig dans, rytmer, musik och sång.
Kulturkort, 4 år-Årskurs 2, Särskola

Läsa Röra ›

En poetisk rörelsetolkning, fritt ur boken "Tänk om" av Lena Sjöberg.
1 år-5 år

ÖAR ›

Känna Lyssna Se.
3 år-Förskoleklass, Särskola

Friktion - Hur känns det? ›

Runt omkring oss, också inom oss. När vi möts eller när vi åker rutschkana. Ibland går det fort, ibland långsamt.
4 år-Årskurs 3, Särskola

Danspåse ›

En danspåse innehåller både att dansa själv och att se en professionell dansföreställning. Påsen kan också innehålla en introduktion och fortbildning för personal.
4 år-Årskurs 3
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook