Under Konstruktion - dansverkstad

Lekfull o nyfiken verkstad som bygger på material från föreställningen.
En eller flera verkstäder som uppföljning och vidareutveckling av normkreativa dansföreställningen Under Konstruktion. Tillsammans med eleverna provar o leker vi med material från föreställningen. Vi provar annorlunda och nya sätt att förhålla oss till rörelser och vardagliga ting. Vi jämför vanliga sätt att göra någonting på med ovanliga, och funderar över skillnader och likheter.
För grundskola och grundsärskola.

Aktiviteten lämpar sig för:

Fysisk aktivitet, underlag för genusdiskussioner, stöder kreativt o annorlunda sätt att tänka.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook