Rörliga Rader - en dansande sagostund

Rörliga Rader är en saga förkroppsligad genom dans och rörelse. Berättelsen ges tredimensionellt liv när dansarna leker med bokens känslor och språk och tillför ytterligare perspektiv till det lästa ordet.
Sagostunden följs av en kreativ workshop där barnen tillsammans med dansarna reflekterar och utforskar bokens innehåll, i samtal och i rörelse.

KolKo ink.s bok och dansprojekt, Rörliga Rader, vidgar läsupplevelsen och lockar till läslust!
Rörliga Rader riktar sig till bibliotek, förskola och skola med följande böcker att välja på:

Scch! : vi har en plan, Chris Haughton
Målgrupp: 3-6 år
“En egensinnig berättelse där sensmoralen framträder i spänning och humor, när fyra filurer ska fånga en fågel.”

Det röda trädet, Shaun Tan
Målgrupp: 4-9 år
“En berättelse om en inre känslovärld fylld av djup men också om att känna hopp, även när det känns som svårast.”

Aktiviteten lämpar sig för:

Ett utmärkt projekt för skolan då föreställningen och workshop kan spelas i klassrum. Vidgar läsupplevelsen och fördjupar diskussioner om känslor.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook