Demokrati, makt och medier

Välinformerade väljare är centralt för en demokrati. Med internet har medierna förändrats i snabb takt. Hur påverkas demokratin?
Biografen Zitas filmpedagoger erbjuder filmföreläsningar där filmexempel som belyser ämnet varvas med diskussion.

Stor vikt läggs vi elevernas egen medverkan i diskussion och analys av ämnet.

Välinformerade väljare är centralt för en demokrati. Vilken roll spelar medierna i en demokrati? Med internet har medierna förändrats i snabb takt.

På nätet sprids propaganda av repressiva regimer och fejknyheter av lobbyister, samtidigt som en ny form av "medborgarjournalistik" har uppstått. Hur påverkas demokratin?

Vi talar om publicistiskt ansvar, källkritik och yttrandefrihet.

95 kr per elev, dock minst 2850 kr. Max 45 personer. Kan bokas som parallella filmföreläsningar för max 75 personer, 95 kr/elev, dock minst 5700 kr.
Lärare går med utan kostnad.

Åk 9 & gymnasiet

Aktiviteten lämpar sig för:

Bild, samhällskunskap, svenska
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook