Skapa och komponera med Stockholms Saxofonkvartett

I en konsertverkstad för unga vill våra musiker väcka ungdomars nyfikenhet på ny och okänd musik.
På ett avspänt och pedagogiskt sätt presenterar vi en ny, spännande klangvärld för barnen. Syftet är att medverka till att ny musik ska få en lika självklar plats i vår vardag som t.ex. ny arkitektur, modern konst, morgondagens design och nya former för litteratur. Eleverna får sedan vara med och skapa en gemensam komposition med hjälp av enkel grafisk notation samt improvisationsinslag.

Även om själva musiken är huvudsyftet med workshopen så vill Stockholms Saxofonkvartett också visa hur deras arbete på ett självklart sätt kan knytas samman med andra skolämnen som matematik, historia, svenska etc.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook