Bach in the Street

Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du?
Två framstående artister: klassisk musik och streetdans om mänskliga rättigheter, tolerans, demokrati.
Bach in the Street (#BiS) är en musik- och dansföreställning med två av de främsta artisterna inom sina genrer.
#BiS välkomnar olika och mycket breda publikgrupper från 6 år till 100.
#BiS bygger på skolans värdegrund och de grundläggande värderingar samhället vilar på.

Klassisk musik och street dans är huvudgenrer i denna lättillgängliga produktion med hip-hop beats och referenser till olika musikgenrer.
Svåra livsfrågor presenteras på ett närmast lättsamt sätt i berättelser om kulturella arv och tunga minnen. Att fly och sedan rotas i ny jord, att växa via konst och kultur.
Föreställningen kan kombineras med diskussioner och workshops kring frågeställningarna Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du? Men också med praktiska workshops i musik, dans och kreativt skrivande.

Semmy Stahlhammer och Maele Sabuni har valt att bli artister, satsa på sitt livs passion och utbilda sig till professionella konstnärer. De är födda i Sverige, andra generationens invandrare, barn till flyktingar. Deras föräldrar har flytt folkmord, krig och förstörelse.
Maele Sabuni är en av våra mest framstående streetdansare. Han är också koreograf och känd från melodifestivalen.
Semmy Stahlhammer var under många år konsertmästare i hovkapellet är solist och specialist på Bachs musik och förvaltar ett arv av klezmermusik.
Anita Santesson Vargkatten Produktion – idé och regi – lärare, specialpedagog, författare och filmare.

Bach in the street är en föreställning som bygger på skolans värdegrund och uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på. Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Vi vill också sprida kultur av hög konstnärlig kvalitet med hjälp av humor, dans och musik.

Ordinarie priser anges.

Aktiviteten lämpar sig för:

Bach in the Street passar arbete med värdegrund, minoritetsfrågor, flyktingskap, mångfald. Gärna föreställning + workshops / skapande skola projekt
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook