Bokstavsbyrån

Ord på B - förslag?
Följ med när olika läs - och skrivuppgifter ska lösas!
I Bokstavsbyrån är publiken med och ljudar när ord bildas och brev ska skrivas. Sammansatta ord får eget liv och kroppar blir till bokstäver. Efter föreställningen ingår en kort dansverkstad med lek- och rörelsebaserade övningar.

Med utgångspunkt från läroplanen tar Bokstavsbyrån fasta på fantasi, lek och rörelse för att på ett lustfyllt sätt arbeta med barns språkutveckling. Föreställningen kompletterar den ordinarie läs- och skrivundervisningen via estetiska läroprocesser och scenkonst.

Bokstavsbyrån spelas på ZebraDans:

Tisdag 18 februari 10.00
Onsdag 19 februari 10.00
Torsdag 20 februari 10.00
Fredag 21 februari 10.00

Aktiviteten lämpar sig för:

Språkinlärning.
Läs- och skrivinlärning.
Lek och rörelse.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook