Creative Saga - Fantasi, Berättande & Teaterlek!

En workshop där eleverna får låta fantasin flöda & skapa en egen Saga, som vi sedan återberättar med Teaterlek.
Med hjälp av lekfull rekvisita så öppnar vi upp vår fantasi
och lekfullhet. Vi hittar på och skriver ner en egen saga, som
vi sedan spelar och gestaltar. Eleverna får en stund att
samarbeta och inspirera varandra.

Möjligheten att boka till en längre workshop finns. Då med Kreativt Uttryck i Färg & Form.

Upplägg 1: SagoSkapande / 70min. / Kostnad: från 3000kr
Upplägg 2: SagoSkapande + Färg & Form /120 minuter (inkl. paus) / Kostnad: från 4000kr (inkl. material)

Plats: Skolan i rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna)

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, teater, drama, bild och skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook