Creative SuperHero - Superhjältar skapar Rättvisa!

Projekt med teatergestaltning, kostym och bild.
Med inspiration från boken "Handbok för Superhjältar", närmar vi oss temat Orättvisor vs. Rättvisa. I mindre grupper får eleverna sprudla i kreativitet, samarbete, individuellt uttryck och stärkas i sin identitet. De utforskar temat med hjälpa av olika ingångsnycklar så som dramagestaltning, värderingsövningar, rita sin Superhjälte och skapa Superhjältekostym. Vi avslutar projektet med en redovisning (om man vill), för att visa vår process, tankar och fantasi.

Några av frågeställningarna som vi tar upp är:

Vem skulle jag vara om jag var en Superhjälte?

Vad för superkraft skulle jag ha?

Hur skulle jag hjälpa till - i skolan, hemmet och världen..?


Pris: Helklass: 8000 kr / Halvklass 5000 kr (inkl. tygmaterial)

Ålder: Årskurs 2 och 3

Antal: 25 st. Med fördel ordnas, efter överenskommelse, mindre grupper om 15-18 stycken elever.

Tid: 2 x 90 min, utspritt över 2-3 veckor, samt eventuell redovisning (60-120 min). Däremellan Bilduppgift och enklare Kostymuppgift med läraren. Repetition och redovisning med Erica, efter överenskommelse.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna)

Aktiviteten lämpar sig för:

Drama, Teater, SO, Bild, Svenska, Skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook