En verkstad i text/ljudkomposition

En workshop där vi tillsammans med eleverna skapar ett gemensamt text/ljudkonstverk.
Samordnas av Musikcentrum Öst
Först arbetar vi med att hitta ljud i närmiljön, t.ex. ljudet av en pennvässare, linjal som vibrerar på en bänk, skrapet av en stol o.s.v. Vi har också med oss en låda med ljudalstrande föremål. Alla elever får välja några ljud att spela in. Vi har med oss och bygger upp en liten portabel inspelningsstudio i ett angränsande rum.
Vi arbetar sedan med texter. Vi går igenom olika former av texter, allt anpassat efter ålder och förmåga. För de yngsta eleverna kan det t.ex. handla om enstaka ord och enskilda meningar på ett givet tema. För de lite äldre eleverna kan det handla om mer formbundna texter som t.ex. haikudikter.
Varje elev kommer sedan in i vår inspelningsstudio och läser sin egen text och spelar in de ljud de tidigare valt.

Utifrån vad eleverna skapat bearbetar vi därefter materialet på egen hand i vår studio och bygger upp ett gemensamt text/ljudverk. Allas texter och allas ljud kommer att ingå i det slutgiltiga verket.
Vi återkommer sedan till skolan och presenterar slutresultatet. Helst dagen efter eller enl. ök.
Slutresultatet mynnar ut i ett samlat kollektivt konstverk där varje enskild individ är medskapare.

Vi arbetar med en klass på en arbetsdag. Halva klassen på fm. och andra halvan på em.
Max 2x15 elever

Aktiviteten lämpar sig för:

Musik, svenska
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook