Creative Impro - Improvisationsprojekt!

Tema Identitet med infallsvinklarna: Vem är jag i klassen? Vilka är vi i klassen? Hur speglas genus i klassen?
Som klass så är det viktigt att utifrån temat "Identitet" få mötas utifrån olika infallsvinklar. Med hjälp av olika dramaövningar, improvisationer och diskussioner öppnar vi upp, delar med oss och speglar oss själva och varandra. Klassen får ökad medvetenhet om vem och vilka de är, vi synliggör fördomar och ökar förståelsen och respekten för varandra. Ett projekt som tillför mycket skratt och glädje och mjukare klassklimat.

Projektet är mycket uppskattat och varit ett återkommande inslag för Myrsjöskolans 7:or i Nacka.

Upplägg 1: Tre tillfällen på 70min vardera (inkl. paus), under en f.m eller e.m
Upplägg 2: Tre tillfällen på 70min vardera utspritt under två till tre veckor.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna).

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, drama, SO, skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook