Vi upptäcker Danslådan, workshop

Med nyfikenhet som utgångspunkt kommer barn i åldrarna 1-2 år få upptäcka dans och rörelse utifrån sitt perspektiv med hjälp av sina sinnen
Del 2 av ett tvådelat upplägg

Detta är ett dansprojekt som avser att erbjuda de allra yngsta på förskolor en möjlighet att ta del av en professionell dansupplevelse i sin förskolemiljö.

Tillsammans med en danslåda kommer vi bygga upp en plats där barnen får utforska och testa sig fram utifrån sina förutsättningar. Med hjälp av sinnena syn, hörsel och känsel kommer barnen få upptäcka lådans innehåll och experimentera med de rörelser som de genererar inom en lekfull miljö.

Del 1 Föreställning (Bokas separat)
1:a tillfället- 10 min föreställning + 20 min workshop per grupp

Del 2 Workshop
2:a tillfället- 30 min workshop per grupp

Båda tillfällena sker under en vecka med samma grupper barn.
Gruppstorlek: Max 12 barn/grupp, 1-2 pedagoger. Max 4 grupper/dag

Plats: Förskolor, fria ytor att röra sig på t.ex. vila/rörelserum där distraherande saker är bortplockade.

Pedagogiskt material finns att tillgå.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook