Vänskap & Integration

I denna workshop utforskar vi bl a kroppsspråkets betydelse, fysiska koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap.
I våra vänskaps-workshops utforskar vi kroppsspråkets betydelse, olika sociala koder och hur vi förhåller oss gentemot varandra. Fokus på tillit och vänskap. Workshopen kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar eller bokas på egen hand.

Övningarna berör olika områden såsom tillit, trygghet, självkänsla, kommunikation, konflikthantering och livsdrömmar. Alla dessa knyter an till de mer övergripande teman integration, vänskap och attityder.
I workshopen arbetar vi med TEAMWORK så som trygghetsövningar; hur vi möter varandra, olika kroppsspråk och sociala koder, t ex i samarbetsövningar och kommunikation genom parövningar.

Det blir lättare att kommunicera och, genom de konkreta delade erfarenheterna, sätta ord på tillvaron och på så sätt även göra det talade språket mer tillgängligt.

När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det blir förståeligt varför vissa saker är okej och andra inte. Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim.

För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med 2 pedagoger och delar in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande. Exempelvis att grupperna då visar upp sina övningar för varandra.

Vänskap och Integration workshop bokas helst i hop med våra föreställningar så som Blanca & Bianca, Vid skogens slut.. eller Mimetyder. Hör av er till oss för mer information om när föreställningarna spelar.

Prisexempel:
Halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr
Helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr
(i vissa fall kan priset ovan inkludera plats för att se föreställning också).

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, historia, integration, rörelse, vänskap, drama, teater, fysik, idrott, språk, teambuilding, trygghet, kroppsspråk
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook