Cirkusskola & Akrobatik

I Pantomimteaterns Cirkusskola & Akrobatik får eleverna testa lättare akrobatik samt mim. Och att fungera bra i grupp samt visa hänsyn för varandra.
Huvudsyftet är att våga ta plats i leken och fungera i grupp. Vi jobbar med akrobatik och cirkus på ett lekfullt sätt. Denna workshop kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar eller bokas på egen hand. Workshopen kan också ha inslag av clown-övningar.

Våra workshops innehåller alltid viss introduktion av mim- och fysisk teater men i denna workshop har vi fokus på att fungera bra i grupp, visa hänsyn och hjälpa varandra. Arbetet kan knytas an till teman som kommunikation, tillit, samarbete/teamwork och uttryck. Det blir tydligt vad som är okej och inte i det sociala spelet. När människor möts i fysisk och ordlös verksamhet så som mim och akrobatik, blir språk, social status och bakgrund sekundära. Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim!

För maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med 2 pedagoger och delar in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande. Exempelvis att grupperna då visar upp sina övningar för varandra.

Cirkusskola & Akrobatik workshopen bokas helst i hop med våra föreställningar så som Blanca & Bianca, Vid skogens slut.. eller Mimetyder. Hör av er till oss för mer information om när föreställningarna spelar.

Prisexempel:
Workshop i halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr
Workshop i helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr
(i vissa fall kan priset ovan inkludera plats att se föreställning också).

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, teambuildning, integration, rörelse, vänskap, drama, teater, idrott/hälsa, samhällskunskap.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook