Rätt som det är

En historia om barnets rättigheter. Följ med barnen Lika och Olika på en upptäcktsfärd med svängig musik och massor av lek, men också svåra dilemman.
Kan alla vara med på lika villkor? Vem bestämmer om ett ord gör ont? Måste man dela med sig av sina hemligheter fast man inte vill? Det är några av de frågor som barnen ställs inför i sin lek.

Rätt som det är! är en föreställning som tar avstamp i FNs konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen. Den vänder sig till barn i åldrarna 4-7 år och vuxna i deras omgivning. Med Rätt som det är! medvetandegör vi barns egna mänskliga rättigheter och skapar en grund för samtal kring dessa.
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook