Creative ArtPlay - Konsten genom Kroppen!

Workshop där eleverna får ta del av konsten med hjälp av andra kreativa nycklar!
En möjlighet att låta olika konstformer få mötas och utövas med hjälp av teaterimprovisation. Tillsammans i grupp får eleverna välja ett konstverk eller utställningsföremål. De får låta fantasin bubbla om vad det är de ser, vad som händer i konstverket, vad som har hänt och vad kommer att hända? 

Klassen besöker i förväg en konstutställning och får därefter, inom samma vecka, besök på skolan av Hello Creative. Med lekfull och värmande vägledning får grupperna dramatisera berättelserna på golvet. Små minipjäser växer fram. Med hjälp av inspirerande rekvisita och barnens skapande visas dessa spelade scener för varandra. Det blir mycket skratt, nya möten, ingång in i teaterimprovisation, modet att testa något nytt och en fantastisk analys, utifrån barnens egna förutsättningar.

För de alla minsta gör vi det tillsammans och gestaltar i helgrupp.Vid önskemål kan tillfället utökas till fler sammankomster med olika moment, så som förlängt pjäsarbete, målande uttryck, utställningsvandring, grupparbete med gestaltning och redovisning av spelade scener.Konceptet kan med fördel användas inom diverse utställningar för museum.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna), eller på utställningsplats efter överenskommelse.

Aktiviteten lämpar sig för:

Bild, Historia, Drama, Skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook