Creative Reading - Sagoläsning & Teaterlek!

Workshop där Saga blir till verklighet i fantasins värld.
Mångfald och lika värde är teman som berörs då barnen får ta del av sagan Djurens tävling, skriven av Dawn Casey och Anne Wilson. En workshop där sagoläsning får utmynna i teaterlek och inblick i alla djurens olikheter och styrkor.
Tillsammans gestaltar vi sagan med hjälp av kostym och rekvisita.

Fantasin ger barnen en möjlighet att uttrycka sig, bli sedda och hörda. Vid önskemål kan tillfället utökas till fler sammankomster med olika moment, så som läsning, gestaltning och redovisning.

Passar förskola, skola och bibliotek.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna).

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, drama, teater och skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook