D.E.T Dansa Ett Tema

Dansverkstäder och föreställning av och med eleverna tillsammans med en professionell koreograf och en dansare.
Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras framföranden av det valda temat/teman.

Vi träffar varje klass för dansverkstad minst 2 tillfällen + repetition och föreställning. Under verkstaden dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Dansen blir tillgänglig för Alla! Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.

Skolan kan själva välja inom vilka eller vilket ämnesområde som de vill att dansens tema ska vara. Ett övergripande tema kan täcka flera ämnesområden.

Prisexempel: En skola 4 klasser: 38000 kr.
Ingår: 2 heldagar med verkstäder. 1 heldag: repetition+avslutning, för 2 pedagoger.

Dansa ett tema är utformat av Ingrid Olterman och Amanda Norlander (WithinArt). Projektet har genomförts på Årstadalsskolan, Örbyskolan, Norra Ängby skola, Katarina Södra och Tullgårdsskolan.

Aktiviteten lämpar sig för:

Idrott och hälsa, musik, demokrati, SO, bild.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook