D.E.T Dansa Ett Tema

Dansverkstäder och föreställning av och med eleverna tillsammans med en professionell koreograf och en dansare.
Utifrån ett gemensamt tema ger vi dansverkstäder där vi arbetar med dansglädje, koordination, samarbete och tillit, samt skapar rörelser och danssekvenser. Teman utformas tillsammans med skolan. Projektet avslutas med föreställningar där medverkande elever och lärare bjuds in och får ta del av varandras framföranden av det valda temat/teman.

Vi träffar varje klass för dansverkstad minst 2 tillfällen + repetition och föreställning. Under verkstaden dansar vi på olika sätt, på samma sätt och på sitt eget sätt. Dansen blir tillgänglig för Alla! Hela tiden finns temat närvarande som en röd tråd i dansen och i arbetet mot en föreställning.

Skolan kan själva välja inom vilka eller vilket ämnesområde som de vill att dansens tema ska vara. Ett övergripande tema kan täcka flera ämnesområden.

Vi arbetar oftast med flera klasser på en skola:
Prisexempel: En skola 4 klasser: 36000 kr.
Ingår: 2 heldagar med verkstäder. 1 heldag: repetition+avslutning.
För och efter arbete 1,5 dagar för 2 pedagoger. Planering/möte med skolan.
Dansa ett tema är utformat av Ingrid Olterman Dans och WithinArt

Om skolan har andra önskemål än förslaget upplägg så kan vi självklart sätta samman ett projekt utifrån dessa önskemål.

Aktiviteten lämpar sig för:

Idrott och hälsa, musik, demokrati, SO, bild.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook