Creative Aristotle - Kroppens Retorik!

Ett retorik projekt med utforskande till att bli medveten om hur kroppens språk kan berätta och tala på bästa möjliga sätt.
Detta projekt riktar sig till högstadiet, där det ställs mer och mer krav till att kunna presentera, hålla redovisningar och tala. Detta kan lätt leda till stress och nervositet.

Konsten att tala är mer än berättandet i ord och hur vi delar upp en text. Stor del ligger i hur vi använder vår kropp och dess språk och signaler. Genom att uppmärksamma kroppens språk tillsammans och synliggöra hur vi kan använda dessa verktyg på bästa möjliga sätt ökar det elevens medvetenhet om sig själv och vanliga scenarios kan avdramatiseras. Klassen känner sig trygga med varandra och får en team-känsla, där de hjälper varandra. Eleverna får större kunskap om sin kropp, röst och vikten av att lyssna till sig själv och varandra, som är en huvudnyckel i ett framförande.

Vi träffas vid två tillfällen, över en period på två till tre veckor. Varje tillfälle är på 90 minuter. Mellan de två tillfällena får eleven en enklare hemuppgift.

Plats: På skolan; rörelserum, dramarum eller lektionssal med fria ytor (stolar och bord ställs längs med väggarna).

Aktiviteten lämpar sig för:

Historia, NO, SO, Svenska, Drama, Skapande skola
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook