Digital Stillbild

Digital Stillbild på tema surrealismen - Workshop i Adobe Photoshop Elements
En workshop i samarbete med bildläraren.
Efter en teoretisk inledning om surrealismen med exempel på surrealistiska bilder får eleverna skissa på egna surrealistiska fotocollage. fotografera och redigera bilderna i Adobe Photoshop Elements. Bilderna lämnas sedan in för tryck så att varje elev får sin egen bild. Eleverna arbetar i grupper om 2-3 personer.
Aktiviteten kan genomföras i ett klassrum.

Projektet har genomförts med årkurs 9 på Ekhammarskolan och på Broskolan i Upplands Bro 2014 och 2015 i samarbete med bildlärarna. Bilderna från dessa projekt ställdes ut i Konstkuben i Bro samt i Konsthallen på Kulturhuset i Kungsängen.

Ur läroplanen: Under rubriken Syfte i kursplanen för bild står det Undervisningen i ämnet bild ska syfte till att eleverna utvecklar kunskaper om hur bilder skapas och kan tolkas. I det centrala innehållet för Bild står det, Bildframställning: Digital bearbetning av fotografier och Bildanalys: Konstverk från olika tider.

Aktiviteten lämpar sig för:

Bild
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook