Identitetsworkshop

I samband med våra föreställningar för grundskolan kan eleverna jobba vidare med pjäsernas tematik i specialutformade workshops.
I samband med föreställningarna Seek and Hide och Aisha kan vi arbeta vidare med eleverna i specialutformade workshops på föreställningens tematik.

Teater De Vill har under flera år arbetat med ett Identitetsprojekt som lyfter frågor kring identitet, självbild, självkänsla samt ens egna och andras gränser. Vi arbetar lustfyllt med dramaövningar, improvisation och gestaltning. Arbetet fokuseras på det grupp- och individstärkande samtidigt som sökandet efter att ringa in elevens syn på sin identitet är central.

Vi använder också den dramapedagogiska metoden Play back som handlar om att iscensätta erfarenheter, situationer, tankar och känslor (improvisation, statyer, kör, mm).

Många av våra föreställningar har hämtat inspiration och material direkt ur våra workshop-möten med barn och ungdomar.

Medan en föreställning gärna får stå för sig själv, kan eleven genom workshoparbetet bearbeta intryck och frågor en fått under föreställningen.

Vi kan vara i gymnastiksalar, uppehållsrum, rörelserum men också klassrum.

OBS! Workshopen kan bokas med Kulanpremien under förutsättning att den äger rum i anslutning till Teater De Vills föreställningar.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook