Jag vara Jag

KolKo ink.s , Jag vara Jag, är en dansföreställning med eller utan workshop om kropp och identitet, mitt i prick för den identitetsutveckling som målgruppen befinner sig i.
En finstämd, varm och nyfiken dansföreställning om kropp och identitet. Dansarnas rörelser tonsätts av barns olika röster och funderingar kring identitet och vad som egentligen gör att Jag är Jag. Barnen bjuds att följa dansarna in i rummet och blir på så sätt en del av föreställningen redan från start.

Arrangören bokar antingen föreställningen som sådan, eller föreställning plus en workshop på 50min.

Workshop:
De utvecklingsfaser som barnet genomgår i de lägre skolåren har stor påverkan på deras identitetsskapande. Barnet blir medvetet om andras prestationer, idealiserar och jämför sig med andra, vill vara en del i gruppen och leva upp till normen.
Genom övningar vilka på ett lustfyllt sätt stärker kroppskännedom, trygghet i den egna kroppen samt kroppens grov-och finmotorik kan de via dansens kreativitet finna verktyg för att uttrycka och gestalta känslor och tankar.

I läroplanen står att medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla tillsammans med förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar. Det betyder att en genom att förstå sin egen identitet också kan förstå andras.
Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Elevernas fantasi och kreativitet likaväl som deras sinnliga och estetiska språk ska i projektet stimuleras genom att de är aktiva i en skapandeprocess. Genom samarbete i övningar utvecklas elevernas empatiska förmåga och självkänslan stärks när deras kreativitet tas på allvar.
Att utveckla barnens filosofiska tänk genom dessa övningar blir en betydelsefull del i deras lärande med syfte att alla barn, oavsett kön, funktionshinder eller etnisk tillhörighet skall respekteras för den de är.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook