Ögonblick - dansföreställning

Nyfikenhet, upptäcktslusta och längtan gestaltas av tre dansare i denna föreställning där fantasin står i centrum.
Fantasin kräver inget förhållande till tid och rum utan kan uppstå som separata händelser, från ett Ögonblick till ett annat.

Inspiration och bakgrund till föreställningen kommer bl.a. från Karin Helander, professor i teatervetenskap och föreståndare för Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms Universitet. Hon har på frågan om barnen verkligen förstår konst beskrivit att vi vuxna ibland har svårt att förstå att barn inte behöver förstå, de skapar istället sin högst privata och unika föreställning utifrån de moment som intresserar dem. Hon betonar att de länge kan minnas symboler och detaljer som vi vuxna kanske upplever som sidospår. Med detta som utgångspunkt har vi arbetat fram en föreställning på temat fantasi.

KolKo ink.s Ögonblick är föreställningen utan tydligt narrativ med fokus på den visuella och stämningsfulla upplevelsen där fantasin hjälper oss att färdas snabbt mellan olika ögonblick, i syfte att stimulera barnens tolkningsförmåga.

I anslutning till föreställningen hålls en 15 minuter lång workshop där vi tillsammans med publiken reflekterar över vad de just sett och upplevt för att sedan, i dans och rörelser, testa på hur det kan kännas i kroppen.
Till föreställningen hör ett arbetsmaterial med inspiration och tips på hur man kan arbeta vidare med föreställningens tema i förskolan och skolan.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook