Musikvideo

Från idé till produktion.
En workshop för högstadiet där eleverna skapar sina egna musikstycken och gör musikvideos till dem.

Vi inleder med att titta på olika exempel på musikvideos. Vi analyserar hur de är gjorda och vilka känslor de förmedlar, samt hur faktorer som bildkomposition, utsnitt, färger, klippning och effekter kan användas för att förstärka en stämning. Vi lyssnar på olika musikstycken och föreställer oss hur de skulle kunna gestaltas i bilder.

Projektet genomförs i klassrum och i angränsande lokaler som korridorer och skolgård. Eleverna skapar ett eget musikstycke i Garageband under ledning av klassens musiklärare, eller med en extern musikproducent som knyts till projektet. De kan också använda sig av inspelade musik eller sångsekvenser.
Utifrån musiken tar de sedan fram en mindmap och ett storyboard över vad filmen ska innehålla och uttrycka. Grupperna filmar, och redigerar sedan och gör compositing i Adobe Premiere Elements. Finns det intresse finns det även möjlighet att filma vissa av sekvenserna mot greenscreen.

Projektet avslutas med en gemensam filmvisning där elever och lärare samlas och tittar på varandras filmer.

Projektet har genomförts med årskurs 8 på Hagnässkolan i Upplands Bro kommun ht 2012 och vt 2013.

För mer info om upplägg och teknikbehov, kontakta oss gärna.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook