Dansfilm

Tillsammans med koreografen Amanda Norlander och filmaren Helene Berg får eleverna utforska olika sätt att göra dans och film samtidigt.
Vi utgår från olika filmiska begrepp som t.ex. bildutsnitt, tempo och perspektiv och provar hur de går att överföra till kroppens rörelser. Vi använder olika filmtekniker som t. ex. pixilation, en stop motion teknik där man animerar liverörelser och objekt genom enbildstagning, och greenscreen, där eleverna dansar en rörelsesekvens framför en enfärgad fond som sedan kan bytas ut mot en egen skapad miljö.

Finns det möjlighet integrerar vi gärna andra ämnen i vår process. Det filmade materialet klipps ihop till en dansfilm och projektet avslutas med en filmvisning för elever, lärare och nära vuxna.

Projektet genomförs i form av olika workshops. Vi träffar eleverna klassvis ca 3-4 workshops/klass + filmvisning. Beroende på antal klasser, skräddarsyr vi ett projekt utifrån budget och skolans önskemål. Priset på Kulan avser en workshop med två pedagoger.

I projektet ingår förutom ovan upplägg, för-, och efterarbete för medverkande dans och filmkonstnärer. Material/utrustning. Samt viss klipptid filmare.

Projektet har genomförts med elever från åk 2 till åk 9 på skolor i Sthlms stad och län. Totalt har 3000 elever sedan starten 2012 skapat DANSFILM.

Exempel på hur projektet kan förankras i läroplanen:
Eleverna får möta konstformerna dans och film och får redskap att använda dessa uttryck i sitt lärande. Genom att skapa egna dansfilmer stärks elevernas förmåga att samarbeta och att hitta ett kreativt rörelse- språk. Här kan elever upptäcka en skaparlust med sina egna rörelser vilket stärker identiteten, självkänslan och lusten att röra sig.

En gymnastiksal, aula, större rum är lämpligt som lokal.

Aktiviteten lämpar sig för:

Idrott, Hälsa, Svenska, Bild, Form, Teknik, Dans
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook