Gör film i skolan

Ge eleverna nya perspektiv och låt dem kliva in i rollen som regissörer, filmfotografer och skådespelare för en skoldag - närsomhelst på året!
Med Stockholm filmfestivals Mobila filmverkstäder erbjuder vi alla elever på grundskolor, grundsärskolor och gymnasier i Stockholms län att skapa egna filmer tillsammans med våra erfarna filmpedagoger!

Under en skoldag får eleverna vägledning i arbetet att spela in en 1-3 minuter lång film. Tillsammans med våra filmpedagoger får de lära sig allt från att skriva manus, filma och redigera. Förhoppningsvis väcker dagen också deras intresse att fortsätta filmskapandet!

Skolorna som medverkar i den mobila filmverkstaden väljer själva vad de vill att filmerna ska handla om. Kanske vill ni integrera filmandet i något skolämne, så som samhällskunskap, naturvetenskap eller kanske historia? Eller använda filmverkstäderna som en del av läroplanen? Eleverna kan genom verkstäderna använda filmen som ett verktyg för att diskutera, reflektera och problematisera tillsammans. Filmpedagogerna hjälper eleverna att hitta på egna historier på plats eller jobba utifrån ett tema som ni bestämt i förväg.

En dag för en helklass kostar 8 400 kr (exkl 6%moms) och då kommer tre filmpedagoger och skapar film med er klass, fullt utrustade med den teknik som behövs. Fler filmpedagoger kan bokas till vid behov.

Vi står för all utrustning som behövs!

Ni kan lämna en intresseanmälan via formulär på vår hemsida:
https://www.stockholmfilmfestival.se/sv/junior/mobila-filmverkstader

Aktiviteten lämpar sig för:

Alla barn och unga i åldrarna 6-19 år!
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook