Mim & Teater

I Mim & Teater jobbar vi med kroppens språk, som konstformen fysisk teater och mimtricks innebär. Kommunikation prövas på ett nytt o lekfullt sätt!
Vår populära workshop i mim har getts sedan 70-talet och kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar men också bokas på egen hand.

En härlig workshop då vi jobbar med kroppens språk, fysisk teater och mimtricks. Ordlös kommunikation samt känslouttryck prövas på ett lekfullt sätt.

Det centrala i våra mimworkshops är alltid en utökad medvetenhet om kroppens kommunikation. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval. Kroppen uttrycker även när en inte tänker på det.

Detta arbete kan användas i utvecklingen som människa och kan knytas an till teman som kommunikation, teamwork, tillit, samarbete och uttryck.

Statusen i en grupp kan förändras, ofta kan den tysta kliva fram och yrvädret bli koncentrerad. Normer kan brytas och gruppdynamiken förändras. Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas.

Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim men för maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med 2 pedagoger och delar in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande. Exempelvis att grupperna då visar upp sina övningar för varandra.

Mim & Teater workshop bokas helst i hop med våra föreställningar så som Blanca & Bianca, Vid skogens slut... eller Mimetyder. Hör av er till oss för mer information om när föreställningarna spelar.

Prisexempel:
Workshop i halvklass med 12-15 elever ca 4 500 kr
Workshop i helklass med 28-32 elever ca 8 000 kr
(priset ovan kan ibland inkludera plats att även se en föreställning).

Lokal:
Workshops genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum.

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, rörelse, vänskap, drama, teater, fysik, idrott, teambuilding, språk
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook