Mim & Teater

I våra workshops jobbar vi bl a med kroppens språk, som konstformen fysisk teater & mimtricks innebär. Kommunikation prövas på nya och lekfulla sätt.
Vår populära workshop i mim har getts sedan 70-talet och kan ses som en fördjupning av Pantomimteaterns föreställningar men också bokas på egen hand.
Vi arbetar med kroppens språk, teambuilding, vänskapsövningar, fysisk teater och mimtricks. Ordlös kommunikation samt känslouttryck prövas på ett lekfullt sätt lett av utbildade mimskådespelare.

Det centrala i våra workshops är alltid en utökad medvetenhet om kroppens kommunikation. Kroppen kommunicerar oavsett vårt medvetna ordval. Kroppen uttrycker även när en inte tänker på det. Detta arbete kan användas i utvecklingen som människa och kan knytas an till teman som kommunikation, teamwork, tillit, samarbete och uttryck.

Statusen i en grupp kan förändras, ofta kan den tysta kliva fram och yrvädret bli koncentrerad. Normer kan brytas och gruppdynamiken förändras. Genom att, i ett tryggt sammanhang, beträda nya marker och utmana sig själv ger det ringar på vattnet i resten av livet. Självbilden kan förändras och självkänslan stärkas.

Det är av oerhörd vikt att eleverna får en introduktion i konstformen mim men för maximal upplevelse och kvalitet så kommer vi med 2 skådespelare och delar in klassen i två grupper. Beroende på grupp, syfte och praktiska omständigheter kan en gemensam avslutning vara givande. Exempelvis att grupperna då visar upp sina övningar för varandra.

Mim & Teater workshops bokas helst i hop med våra föreställningar så som Blanca & Bianca Ett trottoardrama eller OH SNAP. Hör av er till oss för mer information om när föreställningarna spelar på vår hemmascen Påfågeln (S:t Eriksplan).

Prisexempel:
Workshop i halvklass ca 4 500 kr
Workshop i helklass mellan 6 500 - 8 000 kr
(priset ovan kan även inkludera plats att se föreställning. Kontakta oss för mer information!)

Lokal:
En workshop genomförs ute på skolan i olika lokaler beroende på gruppens storlek men minimum i ett undanröjt klassrum. Föreställningarna visas på hemmascen Påfågeln, S:t Eriksgatan 84.

Aktiviteten lämpar sig för:

Svenska, drama, teater, fysik, idrott, språk, samhällskunskap
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook