A4-Rum - Ett roligt sätt att skapa och spela musik

a4 är ett enkelt sätt för alla att få möjlighet att komponera och framföra ny musik. Alla medel är tillåtna, bara de få plats på ett a4-ark.
I en a4-workshop arbetar The Great Learning Orchestra (GLO) med en grupp på temat hur man kan skriva och tolka musik som bygger på ett gränsöverskridande mellan bild och tonkonst.

GLO vill ge en lustfylld inblick i experimentell musik och dess kreativa processer. Tyngdpunkten ligger på glädjen i att arbeta med ljudskapande utifrån egentillverkade bilder.

Upplägg:

▪ Vi hänger upp en utställning med tidigare skapade verk.
▪ Vi berättar vi lite om oss som musiker och som orkester.
▪ Vi berättar om och visar några historiska stycken, som t.ex. Vexations av Erik Satie, 4’33 av John Cage, samt visar olika principer man kan skriva efter och olika typer av notation.
▪ Workshopdeltagarna tittar på a4-utställningen.
▪ Vi spelar ett stycke för att visa hur det kan låta och pratar om hur vi följer ”noterna” och diskuterar detta med eleverna.
▪ Vi delar upp oss i grupper.
▪ Varje grupp komponerar ett stycke.
▪ Styckena kopieras upp till alla och spelas av alla. Varje grupp får introducera sitt stycke.

Efter workshopen har vi kontakt med workshopdeltagarna genom vår hemsida, där noter och inspelningar kontinuerligt läggs ut tillsammans med annan info. Om man blir biten av The Great Learning Orchestras filosofi är man sedan välkommen att delta i orkesterns kommande projekt!

▪ Antalet pedagoger/musiker anpassas efter gruppens storlek. (Ca 4-5 elever per musiker/pedagog)
▪ Workshopen tar 3 timmar och det är möjligt att göra två workshops per dag.
▪ Teknik och storlek på rum anpassas efter gruppens behov och förutsättningar.
▪ Workshopen kan anpassas efter olika åldrar – från lågstadiet till gymnasiet.
▪ Nivån sätts vid varje tillfälle av deltagarna.

Aktiviteten lämpar sig för:

Musik och bild
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook