Berättarkurs för elever

Låt eleverna träna sitt muntliga berättande – en av människans äldsta konstformer.
Barn och unga som tränas i berättande utvecklar sitt språk och sin självkänsla. Den som har en bra historia vågar ta plats och uttrycka sig inför grupper.

Kursen ger er:
- Lekfulla berättarövningar och lekar som sätter fart på gruppen och gör kursen rolig och trygg.
- Teori om berättelser och praktisk träning av berättarteknik. Vad innehåller en berättelse? Vad får lyssnarna på kroken? Vi delar med oss av retoriska grepp och berättarknep!
– Förutsättningar för läs- och skrivkunnighet. När barn lyssnar till eller övar en berättelse bygger de omedvetet upp det som kallas literacy: den (skrift)språkliga kulturen som helhet. Det blir lättare för dem att hantera läs- och skrivinlärning.
– Stärkt identitet. Att öva upp förmågan att fånga en publik med en historia stärker självkänslan enormt. Att förvalta sina möjligheter, att positivt bidra till gemenskapen får människan att växa.
- Gruppgemenskap. Att berätta och uppmuntra berättande är att säga: Jag är värd att bli lyssnad på. Jag är beredd att lyssna på dig.
– Träning i konsten att lyssna.

Innehåll: Lära in en enkel saga. Improvisera historier. Konsten att bli en bra lyssnare. Hur man ger respons. Konsten att stå på en scen. Bra tricks för att vinna publiken.

Upplägg: Det går bra att boka en enda workshop eller flera workshops utspridda över terminen. När vi gör flera besök får eleverna berätta för yngre årskurser i slutet av projektet, något som vi varmt rekommenderar. En del skolor vill arbeta med ett specifikt tema. Då kan vi hitta berättelser som belyser temat och låta eleverna lära sig dessa.
Längd: Halvdag eller heldag.
Lokal: Klassrum eller ett större rum med tomt golv och endast stolar för deltagarna.
Antal elever per grupp: 8-26
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook