Berättarkurs för elever

Barn och unga som tränas i berättande utvecklar både ett språk och egen självkänsla. Den som har en bra historia vågar ta plats och uttrycka sig inför grupper
Lekfulla berättarövningar och lekar som sätter fart på gruppen och gör kursen rolig och trygg.

Teori om berättelser och praktisk träning av berättarteknik. Vad innehåller en berättelse? Vad får lyssnarna på kroken? Retoriska grepp och berättarknep! – Förutsättningar för läs- och skrivkunnighet. När barn lyssnar till eller övar en berättelse bygger de omedvetet upp det som kallas literacy: den (skrift)språkliga kulturen som helhet. Det blir lättare för dem att hantera läs- och skrivinlärning.

Stärkt identitet. Att öva upp förmågan att fånga en publik med en historia stärker självkänslan enormt. Att förvalta sina möjligheter, att positivt bidra till gemenskapen får människan att växa.

Innehåll: Lär in en enkel saga. Improvisera historier. Konsten att bli en bra lyssnare. Hur man ger respons. Konsten att stå på en scen. Bra tricks för att vinna publiken.

Metod: Mycket lek och samspel. Arbete i par/smågrupper. I längre workshopupplägg får eleverna berätta upp för kamraterna först och sedan dessutom för yngre lyssnare.

Längd: Halvdag eller heldag.
Lokal: Klassrum eller ett större rum med tomt golv och endast stolar för deltagarna.
Antal elever per grupp: 8-26
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook