Riddare av tusen äventyr

Välkommen till en lägerplats, en flickhajk och en kollektiv dröm. PotatoPotato utmanar den svenska jämställdhetspolitiken – flickan i offentliga rum.
Var redo!
Det är mörkt men flickscouterna kan se ändå. För de har övat hela våren, vässat sina knivar och skärpt sina sinnen. De tränar för att kunna orientera sig i en värld som inte är deras. Från sin lägerplats sträcker de ut sig i världen och ritar om kartan. Nu börjar äventyret!

Riddare av tusen äventyr är en föreställning som ställer frågor om jämställdhet och flickors platstagande i samhället. Har du hört talas om den svenska flickscoutrörelsen, 1913 - 1960? Eller om vilken stor betydelse flickscoutsrörelsen har haft för jämställdheten i Sverige?
Föreställningen bygger på den Svenska Flickscoutrörelsen, en plats där flickor, fria från mäns blickar, fick utrymme att öva sig i att ta plats tränas sig i att agera i det offentliga rummet och i naturen med fokus på frigörelse, identitets och samhörighetsbyggande.

PotatoPotato vill synliggöra betydelsen av flickscoutrörelsen. Därför används verkliga berättelser från flickscouter i föreställningen för att skapa en alternativ berättelse, till den vi ofta möter i konsten och i media, där flickor ofta gestaltas som offer.


OBS!
Angivet pris är exkl moms och ett paketpris. Priset gäller per klass.
Aktiviteten innehåller 2 tillfällen per klass.

Tillfälle 1:
Föreställning.
Gästspelsscen/Ö2 Scenkonst, Södermalm.
3 klasser kan boka samma föreställningstilfälle.

Tillfälle 2:
Workshop.
Sker i klassrum med kulturpedagog, 60 minuter.
Bokas individuellt per klass ca 2 veckor efter tillfälle 1.

Workshop
Vad har ni sett/upplevt under föreställningen? Tillsammans diskuteras frågeställningen och gör övningar utifrån era tankar om de konstnärliga valen i föreställningen. Övergripande ämnen som diskuteras är makt och jämställdhet.

Frågeställning:
Hur har människor rört sig i offentliga rum historiskt och idag?
Skiljer sig flickors och pojkars platstagande/givande i olika offentliga rum?
Kan konsekvenserna av hur du beter dig i offentliga rum se olika ut?

Aktiviteten lämpar sig för:

Ämnen som berörs under föreställning och workshop är historia och samhällskunskap.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook