Testa spela klezmer

Inbjudan att pröva på klezmer. Glad festmusik med allvarliga undertoner och rötter hos den judiska minoriteten i Sverige och världen.
Ungdomar med lite instrumentvana inbjuds att pröva spela klezmermusik upp till fem gånger under professionell ledning. Vi driver ett projekt som under våren och hösten 2019 vill väcka intresse bland unga för klezmer. Vi hoppas att fler ska bli aktiva utövare, att fler ska lyssna och att många fler lära lite om judiska musiktraditioner som en del av Sveriges minoritetskulturer. Vi vänder oss till alla slags grupper som kan passa in från skolor, gymnasier, folkhögskolor, kulturskolor, föreningar t ex Blåsorkestrar m fl för att inspireras till spel och dans. Tanken är att alla partners, skolor, kulturskolor, föreningar mfl ska utforma sin modell för arbetet med klezmer.

Deltagarna kan vara befintliga grupper och nya, grupper av intresserade ungdomar som till vardags spelar i olika konstellationer och även lärare som kommer att pröva klezmer. Projektet håller med pedagog – förebild / pedagog, lär ut låtar, erbjuder arrangemang.

Under oktober 2019 arrangeras en festival - Klezmezz - med utländska gästspel och framstående klezmergrupper i Sverige. Festivalen hålls i Göteborg, Malmö och Stockholm. Intresserade deltagare i projektet inbjuds till workshops och till att spela med artisterna på festivalen eller att vara förband.
Projektet i Stockholm stöds av Statens Musikverk, Kulturrådet, Region Stockholm och Stockholms stad.
Vi bjuder på professionella ledare ett begränsat antal gånger, till ett begränsat antal grupper, men erbjuder också fler tillfällen mot ersättning som vi kommer överens om.

Klezmermusik är en kulturell och lustfylld ingång till minoritetsfrågor. Vi erbjuder också kunskaper om historia, mångfald, demokrati.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook