Platsen och vi- ett fotomaraton

En fotoworkshop som introducerar ljus, komposition och innehåll. Vi utgår från området vi befinner oss i tillsammans och skapar bilder på givna teman.
Vi utgår från där vi står här och nu. Hur är platsen i förhållande till mig själv, till gruppen (klassen), till samhället i stort?
Vad sägs om platsen utifrån de olika perspektiven? Vi undersöker, och skapar med fotografisk bild som uttryck. Grupper om 2-4 personer som arbetar tillsammans.

Vid slutet av workshopen tittar vi på bilderna och analyserar sedan fotografierna utifrån bildanalysens grunder.

Teknik: iPads, smartphones.
Jag pratar gärna ihop mig med dig som pedagog så att vi hittar det bästa sättet att arbeta. Workshopen går att anpassa till olika åldersgrupper.

Aktiviteten lämpar sig för:

Bild, medieproduktion, digitalt skapande, fotografisk bild, estetisk kommunikation.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook