Bach in the Street - Workshop

I samband med föreställningen erbjuder vi ett smörgåsbord av workshops kring, värdegrund, integration och teamkänsla.
Idén med vår föreställning bygger på ett möte utöver det vanliga som i sig skapar en plattform för kommunikation. Vem är du? Var kommer du ifrån? Vart ska du? Tänk dig en unik streetdanskoreografi till musik av Bach som alla elever och lärare på just din skola kan – och kan göra tillsammans.

Vi uppmuntrar skolan att återkomma till intränade dansen med jämna mellanrum som en teambildande insats. Det finns inga quick fix för oss som arbetar med unga – men det vi lär ut är ett verktyg på vägen. Och just det här verktyget är kul!

Bach in the Street 2.1
I projektet Bach in the Street 2.1 arbetar vi med särskild inriktning på likabehandling, konflikthantering, respekt, värdegrund och demokrati. Med hjälp av kultur, workshops, dans, musik och Dynamisk pedagogik prövar vi nya verktyg för en harmonisk gruppdynamik.

Projektet, föreställningen och arbetet sker i flera steg:
För ett optimalt resultat vill vi gärna ha ett möte med lärarna i god tid innan projektet så att vi tillsammans kan arbeta på flera plan mot ett gemensamt mål. Ett sådant möte lägger bästa grunden för det fortsatta arbetet.

Varje grupp om ca 100 elever får se föreställningen. Vi klarar max 3 föreställningar på en dag.

Föreställningen följs upp av att varje klass (ca 25 elever) under en vecka får sex workshops: tre baserade på dynamisk pedagogik och tre workshops med dans till levande musik.

Dessa workshops resulterar i en utställning och en gemensam koreografi. Workshopsen är gemensamma för hela skolan och oberoende av klassrum. Där dansar vi alla tillsammans, på våra egna villkor i den streetdanskoreografi som vi gjort under veckan.

Musiken lämnas på ljudfil till skolan och vi uppmuntrar lärarna att fortsätta dansen med eleverna då andan faller på.

Priset per föreställning/workshop diskuteras från gång till gång. Vargkatten Produktion har här lämnat exempel på pris i anslutning till föreställningar. Föreställning kan bokas subventionerat hos Länsmusiken i Stockholm. Ring för mer info.
Kulturpedagog finns till denna aktivitet
Skriv ut Dela via mejl Dela via Twitter Dela via Facebook